Hopp til innholdet

Våre partier

PÅMELDING FOR NYE MEDLEMMER ÅPNER MANDAG 10. JUNI 2024, KL. 12:00.
OPPSTART FOR ALLE VÅRE PARTIER ER I UKE 34.

Gymlek 1-5år

Basisturn 6-12år

Basistropp 8-12år

Turn & Trix 10-18år

TurnMix 13-18år

Voksenturn 18år+

Konkurranse-
tropp

Konkurranse-turn

Gymlek 1 - 5 år

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn. Det er ikke alle som er i aktivitet hos oss som skal bli gymnaster eller aktive turnere. Derfor er et av våre fokusområder å stimulere de generelle kravene til fysisk aktivitet best mulig. Treningen foregår i Gymlek Arena, som er spesielt utstyrt med mini-apparater tilpasset denne aldersgruppen. Hovedfokus ligger på stimulering av grovmotoriske ferdigheter ved å krype, klatre, hoppe, hinke, balansere, pendle osv. For de som er 3 år og yngre er det en forutsetning at foreldre/foresatte er med på timene. Det er satt opp flere valgmuligheter med treningsdager. Velg ønsket dag når du melder på. Barn på Gymlek kan trene 1 dag i uken. Gymnastene trener på det alderstrinnet som de fyller det samme året. Foreningen holder stengt for ordinære treninger i alle skolens ferier og helligdager. Våre gymlekpartier er for barn fra 1 – 2 år, 2 – 4 år, 4 – 5 år, 3 år, 4 år og 5 år.

Basisturn 6 - 12 år

Basisturn foregår i vår Basis Arena. Her jobber vi med grunnleggende turnelementer som rulle, hjul, håndstående, stift, etc. e
Målsetningen for denne gruppen er å skape glede ved det å være fysisk aktiv i et trygt og utviklende miljø. Gymnastene skal oppnå mestring og utvikle sine fysiske ferdigheter ut ifra egne forutsetninger. Disse ferdighetene vil vises frem for familie og venner på foreningens semesteravslutning, både i juni og desember hvert år. Vi tilbyr partiene 6 – 7  år, 8 – 9 år og 10 – 12 år. Partiene er delt inn i jenter og gutter hver for seg. Gymnastene skal melde seg på partiet som samstemmer med gymnastens alderstrinn/fødselsår. 

Jentene har hovedfokus på trening i følgende apparatene: hopp, skranke, bom, frittstående og minitrampett.
Guttene har hovedfokus på trening i følgende apparater: hopp, svingstang, frittstående, ringer og minitrampett

Basistropp 8 - 12 år

Basistropp er en turnaktivitet innenfor kategorien troppsgymnastikk, hvor fokuset er å utvikle ferdigheter innenfor følgende apparater: Trampett, tumbling og frittstående. Treningen foregår i vår troppsarenaen.
Gymnastene vil få innlæring i basisøvelser som rulle, hjul, håndstående, stift, salto etc. 
De blir inndelt i faste grupper etter nivå, slik at alle får utfordringer ut i fra sine egne forutsetninger.
Man kan begynne på basistropp fra det året man fyller 8 år. 
Gutter og jenter har felles trening opp til to ganger i uken.

Turn & Trix 10 - 18 år

Turn og Trix er et tilbud for gutter fra 10 år. Her lærer de ulike turn- og trickingelementer.
De bruker matter, trampett, trampoliner, kassedeler, airtrack og trampolinebane for å utføre kule elementer.
Turn og Trix tilbyr treninger opp til to ganger pr. uke, på partiene 10 – 12 år eller 13 – 17 år.

TurnMix 13 - 18 år

Turn Mix er partier for jenter over 13 år, og kan beskrives som en blanding av basistropp og basisturn.
Treningene vil inneholde aktivitet på bom, skranke, frittstående, trampoline, trampett og tumbling. 
TurnMix tilbyr trening på mandager og/ eller onsdager for gruppene 13 – 14 år og 15 – 18 år.

Troppsgymnatikk 8-18år

Troppsgymnastikk er en lagidrett og konkurransegren innenfor turn. Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster
– bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Aldersklassene er inndelt i aspirant, rekrutt, junior og senior.
Apparatene de konkurrerer i er frittstående, trampett og tumbling.Gymnastene bør med fordel ha grunnleggende ferdigheter i turn og må ha gått minimum ett semester på enten Basis Turn eller Basis Tropp.  Påmelding til våre konkurransetropper plikter oppmøte på trening og deltagelse på arrangementer. Foresatte må også stille på dugnad i regi av foreningen. Ta kontakt via pamelding@nedreglommaturn.no for informasjon om påmelding.

Konkurranseturn

Konkurranseturn er en individuell idrett hvor jenter og gutter konkurrerer i ulike apparater i hver sin klasse.
Det er egne krav for å delta på våre konkurransepartier. Det er vår konkurransekoordinator som har hovedasvaret for rekruttering og oppfølging av gymnaster, som ønsker å være konkurranseturnere.
Konkurranseturn plikter oppmøte på treninger og deltagelse på arrangementer.
Foresatte må også stille på dugnad i regi av foreningen.

TURN KVINNER
Kvinner konkurrerer i fire apparater: Hopp, skranke, bom og frittstående.
TURN MENN

Menn konkurrerer i 6 apparater: Hopp, skranke, bøylehest, ringer, svingstang og frittstående.

Voksenturn 18 år+

Et tilbud for alle over 18 år, som ønsker å lære turnelementer i ulike apparater.
Basistrening, styrke og bevegelighet er sentralt i treningen. Du kan trene 1 eller 2 ganger i uken.
Vi har grupper for nybegynnere og øvet på tirsdager og alle nivåer på torsdager.