Hopp til innholdet

Våre partier

Gymlek

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn. Det er ikke alle som er i aktivitet hos oss som skal bli gymnaster eller aktive turnere. Derfor er et av våre fokusområder å stimulere de generelle kravene til fysisk aktivitet best mulig.
Treningen foregår i Gymlek Arena, som er spesielt utstyrt med mini-apparater tilpasset denne aldersgruppen. Hovedfokus ligger på stimulering av grovmotoriske ferdigheter ved å krype, klatre, hoppe, hinke, balansere, pendle osv. For de som er 3 år og yngre er det en forutsetning at foreldre/foresatte er med på timene.
Det er satt opp flere valgmuligheter med treningsdager. Velg ønsket dag når du melder på. Barn på Gymlek kan trene 1 dag i uken. Gymnastene trener på det alderstrinnet som de fyller det samme året. Foreningen holder stengt for ordinære treninger i alle skolens ferier og helligdager.

Link til påmelding GYMLEK

JENTER og GUTTER

For de som er 3 år og yngre er det en forutsetning at foreldre/foresatte er med på timene.
Treningen foregår i Gymlek Arena som er spesielt utstyrt med mini apparater tilpasset denne aldersgruppen.

Onsdag (klokka 17:00)

Denne treningen foregår i Gymlek Arena, hvor foresatte kan være med barna inn i salen og delta på timen.

Lørdag (klokka 10:00)

Treningen foregår i Gymlek Arena som er spesielt utstyrt med mini apparater tilpasset denne aldersgruppen. Hovedfokus ligger på stimulering av grovmotoriske ferdigheter. Krype, klatre, hoppe, hinke, balansere, pendle etc.

Lørdag (klokka 10:45)

For de som er 3 år og yngre er det en forutsetning at foreldre/foresatte er med på timene.
Treningen foregår i Gymlek Arena som er spesielt utstyrt med mini apparater tilpasset denne aldersgruppen. Hovedfokus ligger på stimulering av grovmotoriske ferdigheter. Krype, klatre, hoppe, hinke, balansere, pendle etc.

Tirsdag (klokka 17:00)
Torsdag (klokka 17:00)

Treningen foregår i Gymlek Arena som er spesielt utstyrt med mini apparater tilpasset denne aldersgruppen. Hovedfokus ligger på stimulering av grovmotoriske ferdigheter. Krype, klatre, hoppe, hinke, balansere, pendle etc.

Mandag (klokka 17:00) 
Onsdag (klokka 17:45) 
Torsdag (klokka 17:45)

Treningen foregår i Gymlek Arena som er spesielt utstyrt med mini apparater tilpasset denne aldersgruppen. Hovedfokus ligger på stimulering av grovmotoriske ferdigheter. Krype, klatre, hoppe, hinke, balansere, pendle etc.

Mandag (klokka 17:45)
Tirsdag (klokka 17:45)
Onsdag (klokka 18:30)
Torsdag (klokka 18:30)

Basisturn

Basisturn foregår i vår Basis Arena. Her jobber vi med grunnleggende turnelementer som rulle, hjul, håndstående, stift, etc. e
Målsetningen for denne gruppen er å skape glede ved det å være fysisk aktiv i et trygt og utviklende miljø. Gymnastene skal oppnå mestring og utvikle sine fysiske ferdigheter ut ifra egne forutsetninger. Disse ferdighetene vil vises frem for familie og venner på foreningens semesteravslutning, både i juni og desember hvert år.
Gymnastene skal melde seg på partiet som samstemmer med gymnastens alderstrinn/fødselsår. 

Jentene har hovedfokus på trening i følgende apparatene: hopp, skranke, bom, frittstående og minitrampett.
Guttene har hovedfokus på trening i følgende apparater: hopp, svingstang, frittstående, ringer og minitrampett.

BASISTURN 6-7 ÅR
Link til påmelding 6 – 7 år

BASISTURN 8-9 ÅR
Link til påmelding 8 – 9 år

BASISTURN 10-12 ÅR
Link til påmelding 10 – 12 år

GUTTER

Mandag (klokka 17:00)
Onsdag (klokka 17:00)
Torsdag (klokka 17:00)

Enkeltdager
Mandag (klokka 18:00)
Onsdag (klokka 18:00)

To dager i uka
Mandag og onsdag (klokka 18:00)

Enkeltdager
Mandag (klokka 19:15)
Onsdag (klokka 19:15)

To dager i uka
Mandag og onsdag (klokka 19:15)

JENTER

Mandag (klokka 17:00)
Tirsdag (klokka 17:00) 
Onsdag (klokka 17:00)

Torsdag (klokka 17:00)

Enkeltdager
Mandag (klokka 18:00)
Tirsdag (klokka 18:00)

Onsdag (klokka 18:00)
Torsdag (klokka 18:00)

To dager i uka
Mandag og onsdag (klokka 18:00)
Tirsdag og torsdag (klokka 18:00)

Enkeltdager
Mandag (klokka 19:15)
Tirsdag (klokka 19:15)

Onsdag (klokka 19:15)
Torsdag (klokka 19:15)

To dager i uka
Mandag og onsdag (klokka 19:15)
Tirsdag og torsdag (klokka 19:15)

Troppsgymnastikk 8 - 12 år

Treningen foregår i vår troppsarenaen. Troppsgymnastikk er en turnaktivitet innenfor kategorien troppsgymnastikk, hvor fokuset er å utvikle ferdigheter innenfor følgende apparater: 
Trampett, tumbling og frittstående. 
Gymnastene vil få innlæring i basisøvelser som rulle, hjul, håndstående, stift, etc. 
De blir inndelt i faste grupper etter nivå, slik at alle får utfordringer ut i fra sine egne forutsetninger.

Man kan begynne på Troppsgymnastikk fra det året man fyller 8 år. 
Gutter og jenter har felles trening opp til to ganger i uken.

Link til påmelding Troppsgymnastikk 8 – 12 år

JENTER og GUTTER

Enkeltdager
Mandag (klokka 17:00)
Onsdag (klokka 17:00)

To dager i uka
Mandag og onsdag (klokka 17:00)

Turn & Trix

Turn og Trix er et av våre mest populære tilbud. I Turn og Trix har vi partier for gutter fra 10 år. Her lærer de ulike turn- og trickingelementer – på matter, trampett, trampoliner og fra kassedeler. Guttene på Turn og Trix kan trene to dager i uken.

Link til påmelding Turn & Trix

GUTTER

Enkeltdager
Tirsdager (klokka 16:00)
Torsdager (klokka 16:00)

To dager i uka
Tirsdager og torsdager (klokka 16:00)

Enkeltdager
Mandager (klokka 19:00)
Onsdager (klokka 19:00)

To dager i uka
Mandager og onsdager (klokka 19:00)

TurnMix

Turn Mix er partier for jenter over 13 år, og kan beskrives som en blanding av basistropp og basisturn. Treningene vil inneholde aktivitet på bom, skranke, frittstående, trampoline, trampett og tumbling. 
TurnMix tilbyr trening på mandager og/ eller onsdager.

I tillegg kan alle gymnaster på TurnMix melde seg på «Fancy Friday» som et eget tilbud. Fanzy Friday gir gymnastene mulighet til å prøve flere aktiviteter i løpet av semesteret. Vi deler inn fredagene i fire ukers rullerende plan, med fokus på akrobatikk, dans, trampett og tumbling.

Link til påmelding TurnMix

Link til påmelding Fancy Friday

JENTER

Enkeltdager
Mandager (klokka 19:00)
Onsdager (klokka 19:00)

To dager i uka
Mandag og onsdag (klokka 19:00)

 

Enkeltdager
Mandager (klokka 20:30)
Onsdager (klokka 20:30)

To dager i uka
Mandag og onsdag (klokka 20:30)

BASEacro

INFORMASJON OM BASEacro 8 – 19 år
Nedre Glomma Turn starter opp et nytt aktivitetstilbud for barn og ungdom fra høstsemesteret 2022, som heter BASEacro. Våre engasjerte og faglig dyktige trenere innenfor dans og akrobatikk vil legger til rette for trygghet, mestring og glede i sitt treningsarbeid, samt utvikling av ferdigheter hos hver enkelt gymnast. Hovedfokuset på disse partiene vil være samarbeidsøvelser i form av akrobatikk, duo- trio- og gruppeløft. Det vil også bestå av teknisk rytme og bevegelsestrening, basis turnelementer og koreografi. Hovedansvarlig for tilbudet er Ann Marthe Storehjelm. 

INFORMASJON OM BASEacro Voksen
Du kan trene 1 eller 2 ganger pr/ uke i et inkluderende og trygt treningsmiljø, med fokus på akrobatikk. Akrobatikk passer for alle, og det er en fantastisk effektiv og morsom måte å trene på. 

Treningene foregår i sal med tykke matter som underlag. Vi legger opp til gruppetimer på inntil 20 personer. Tilbudet er for kvinner i alderen 19 år og eldre. Alle har vi ulike utgangspunkt og ferdigheter innenfor akrobatikk. Derfor tilbyr vi to ulike partier, BASEacro 19+ (øvet) og BASEacro 25+ (alle nivåer). Vi differensierer og tilrettelegger etter behov, innenfor de ulike partiene. Du trenger ingen forkunnskaper eller erfaring for å delta.

I tillegg kan alle gymnaster på BASEacro melde seg på «Fanzy Friday» som et eget tilbud. Fanzy Friday gir gymnastene mulighet til å prøve flere aktiviteter i løpet av semesteret. Vi deler inn fredagene i fire ukers rullerende plan, med fokus på akrobatikk, dans, trampett og tumbling. 

BASEacro 8-9år, 10-12 år & 13-19 år
Link til påmelding BASEacro 8 – 19 år

BASEacro VOKSEN
Link til påmelding BASEacro VOKSEN

FANZY FRIDAY
Link til påmelding Fancy Friday

Trening på onsdager kl 17:30-18:45

Trening på mandag og torsdag kl 17:30-19:00

Trening på tirsdag kl 17:30 – 19:00 og torsdag kl 19:15 – 20:45

Trening på mandag og/eller onsdag kl 19:15 – 20:45

Trening på tisdag kl 19:15 – 20:45

Dette er et tilbud til gymnaster som går på BASEacro eller konkurranseTROPP. 

Treningstid er fredager fra 16:30 – 18:00.

Voksenturn

Et tilbud for de over 18 år.
Basistrening, styrke og bevegelighet er sentralt i treningen. Du kan trene 1 eller 2 ganger i uken.
Prisen dekker treningsavgift, medlemskontingent og forsikring.

Link til påmelding Voksenturn

Bestill plass

Enkeltdager
Voksenturn øvet tirsdag (klokka 18:45)
Voksenturn grunnleggende turn tirsdag (klokka 20:00)
Voksenturn alle nivåer torsdag (klokka 19:00)

To dager i uka
Voksenturn øvet tirsdag og torsdag alle nivåer
Voksenturn grunnleggende turn tirsdag og torsdag alle nivåer

Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er en konkurransegren innen turn, og er en lagidrett. Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster – bare jenter, bare gutter eller en miks av begge kjønn. Jenter, gutter eller miks konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior. Apparatene de konkurrerer i er frittstående, trampett og tumbling. 

MER OM APPARATER-ØVELSER
I frittstående utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanser, kroppsbølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 20 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter.

Link til påmelding Troppsgymnastikk – REKRUTT, JUNIOR/SENIOR

Link til påmelding Fancy Friday

Konkurranseturn

TURN KVINNER
Kvinner konkurrerer i fire apparater. Hopp, skranke, bom og frittstående.
Hopp er en øvelse i turn for både kvinner og menn. Øvelsen går i korthet ut på at turneren løper frem til et springbrett og hopper over en «hest». Hesten for kvinner er 125 centimeter høy og 135 for menn.
Skranken består av to parallelle vannrette stenger (holmer). Skranke er en øvelse for både menn og kvinner, men holmene er plassert på ulike høyde for jentene.
Bom er kvinnenes balanse apparat. Bommen er 125 centimeter høy, 5 meter lang og 10 centimeter. På denne utføres ulike turnelementer fra ruller, flikkflakk og saltoer.
Frittstående er en turnøvelse som utføres ved hjelp av kun kroppen. En frittstående øvelse for kvinner består av volt-serier og gymnastiske elementer. Kvinner bruker musikk til frittstående på høyere nivå.

TURN MENN
Menn konkurrerer i 6 apparater. Hopp, skranke, bøylehest, ringer, svingstang og frittstående.
Hopp er en øvelse i turn for både kvinner og menn. Øvelsen går i korthet ut på at turneren løper frem til et springbrett og hopper over en «hest». For menn er hesten 135 cm høy.
Skranken består av to parallelle vannrette stenger (holmer). Skranke er en øvelse for både menn og kvinner, men holmene er plassert på ulike høyde for jentene.
Bøylehesten er 115 centimeter høy, 160 cm lang og har en bredde på 35 centimeter. Hesten er utstyrt med to bøyler som er 12 centimeter høye. Utøverne skal utføre en rekke forskjellige svingøvelser over bøylehesten med enten samlede eller spredte ben.
Ringer er et apparat hvor utøveren henger i to ringer etter armene. Øvelsene i ringer består av sving-, hold- og styrkeelementer.
Svingstangen er 2,55 meter høy. I svingstang skal gymnasten rotere rundt stangen med ulike turnelementer.
Frittstående er en turnøvelse som utføres ved hjelp av kun kroppen. En frittstående øvelse for menn består av volt-serier, balanse-, styrke- og bevegelighetselementer.

Det forutsettes at foreldre stiller på dugnad når de har gymnaster i konkurransegruppene.