Hopp til innholdet

Young Mentor

Idéen om Young Mentor

Ble hentet fra England tilbake i 2003 av to styrerepresentanter fra Østfold idrettskrets på studietur.

Nedre Glomma Turn tok over Young mentor i 2018. Gjennom idrett og aktivitet vil vi bidra til utdanningen av unge rollemodeller som vil være med å utgjøre en forskjell for ungdommer, skolemiljøet og folkehelsa.

Målsetning

Er du:

Organisering og gjennomføring

Lærer 
Alle skoler skal ha en kontaktlærer for young mentorgruppen på skolen. Denne læreren vil være ansvarlig for den daglige gjennomføringen av aktiviteter på skolen og bindeleddet mellom NGT og skolen. De beste skolene har de ivrigste kontaktlærerne.

Søke
Ansvarlig kontaktlærer vil foreta en presentasjon av ordningen i alle 9. klassene på skolen i innen utgangen av mars måned. Alle 9. klassinger som mener dette er noe for dem sender da inn en søknad.

Velge
Kontaktlærer vil velge ut de beste kandidatene, ut i fra de gitte kriteriene. 10 stk totalt, så jevnt fordelt mellom kjønnene som mulig

Kursing
Nedre Glomma Turn leverer et to dagers aktivitetsleder kurs på Activ Center, Lisleby. To dager blandet teori og praksis. Disse kursene skal gjennomføres før skoleferien begynner i slutten av Juni.

I løpet av skoleåret kommer Nedre Glomma Turn på besøk til Mentorene for å følge opp arbeidet de gjør, komme med innspill på hvordan man kan bruke utstyret i gymsalen og evt skolegården/uteområdet.

I tillegg ønsker vi å tilby en felles samling for alle mentorene i løpet av året. Det kan være et ekstra kurs eller et seminar. Dette gjennomføres på Activ Center i Nedre Glomma Turns lokaler og vil vare en hel skoledag.

Gensere med/uten navn blir tildelt alle deltagere/lærere ved oppstart.

Gjennomføring
Gjennomføringen av aktiviteter i skolehverdagen er opp til hver skole. Dere vil få et sett «verktøy» gjennom kursingen og veiledning fra Nedre Glomma Turn.

 • – Friminutt
       – Hver dag, ute og i idrettshallen, aktivitet og utlån

 • – Idrettsdager
 •      – Planlegging, gjennomføring, resultatservice

 • – Etter skoletid

 • – Lagledere ved skoleturnering
 •     – Trening, laguttak og gjennomføring, fotball, innebandy, hockey, volleyball og håndball
 •  
 • – Instruksjon i ordinære gymtimer / FYSAK

 • – Samarbeid med lokale barnehager og barneskoler

 • – Ansvar for treningsøkter i egne idrettslag
 •     – Viktig med kontaktperson i idrettslaget

Idrettens innsatsfaktorer

Fysisk aktivitet
Arrangementer
Anlegg
Kompetanse
Inkludering
Demokrati
Idrettens regelverk -normer
Forskningsrapporter

Ringvirkninger

Helse
Kommunen og næringslivet
Kunnskap
Likeverd
Samfunnskunnskap –
Kunnskap om hva som er rett og galt.
Skole, rus og kriminalitet.

"YouMe aktiviteten avtar så mye «steam» fra gangene i friminuttene at vi er så godt som kvitt all mobbing"
Inspektør på en stor ungdomsskole
Fredrikstad