Hopp til innholdet

Nedre Glomma Turn

Om oss

Hver uke er ca. 1000 barn, unge og voksne i alderen 1-45 år innom våre aktiviteter. Her fokuserer vi på å mestre alt fra de minste sin ferdighetsutvikling i balanse, hoppe og klatring, til ungdommenes mestringsutvikling i ruller, saltoer og kombinasjoner.
Vi jobber hardt hver eneste dag for å gi alle aktive, utviklende og morsomme oppgaver, slik at de har et godt utgangspunkt for videre utvikling.

HVA ER ANNERLEDES MED OSS?

Nedre Glomma Turn har aktiviteter for barn og unge fra 1 år. Vårt hovedfokus er apparatturn for gutter og jenter, og innholdet i timene våre er lagt opp ut ifra disse apparatene, med oppbygning av basisferdigheter ut ifra egne forutsetninger. Vi har en utstrakt målsetning om å gi alle barn og unge gode forutsetninger for å drive fysisk aktivitet, og bestreber oss på god kvalitet på alle våre tilbud. Foreningen har også målsetning om å legge til rette for toppidrett. Alle våre tilbud bygger på vår visjon: ”Norges beste grunnmur”. I dette legger vi at alle skal få et best mulig grunnlag for å utvikle seg videre, enten det er innenfor turn eller annen fysisk aktivitet. Nedre Glomma Turn er en ideell organisasjon med demokratisk valgt styre og non-profitt strategi. Vi har alt av nytt moderne turnutstyr, og stort fokus på sikkerhet for barna. Våre aktiviteter foregår i en av Norges flotteste grophaller. Hallen er utstyrt med stortrampoliner og spesielle miniapparater for barn. Alle apparater er tilgjengelig bestandig, ingen inn- og utrydding. Våre trenere har spisskompetanse på turn, med nasjonale og internasjonale kurs, og mange års erfaring innen trening av barn og unge.

KVALITET I ALLE LEDD

Med kvalitet mener vi trenerkompetanse kombinert med moderne anleggfasiliteter samt at våre medlemmer skal oppleve at vi er profesjonelle på alle områder. Kvalitet er noe av det aller viktigste for oss som idrettslag, og vi skal tilrettelegge for alle nivåer og aldersgrupper.
BEST MULIG FORUTSETNINGER FOR Å DRIVE FYSISK AKTIVITET
Det er ikke alle som er i aktivitet hos oss som skal bli gymnaster eller aktive turnere. Derfor er et av våre fokusområder å stimulere de generelle kravene til fysisk aktivitet best mulig.

VI HAR GRUNNMUREN!

Vårt styre 2024

Leder:                                   Geir Dalene                                     Tlf: 99107530

Nestleder:                           Christer Knudsen                           Tlf: 91179573

Styremedlem:                   Thomas Skogsrud                          Tlf: 90527894

                                              Birgit Johannessen                        Tlf: 95001764

                                              Maud Skovly Henriksen                Tlf: 90783346

                                              Dag Ivar Myrene                             Tlf: 95217014

Varamedlem:                    Tea Kristin Bork-Simensen          Tlf: 95820356

                                              Andreas Velgaard                          Tlf: 95166253