Hopp til innholdet

Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Nedre Glomma Turnforening. Årsmøtet avholdes den 9 mars 2023 på bursdagsrommet i våre lokaler i Tomteveien 25, 1618 Fredrikstad.

Saker som medlemmer ønsker at blir tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 22 februar 2023 til epost: dalenegeir@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet på våre nettsider: www.nedreglommaturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Nedre Glomma Turnforening minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8.